Srebrny i Brązowy Kaczy Pląs dla naszych zespołów

 11 maja 2018 roku nasze dwie premierowe choreografie wywalczyły wysokie miejsca. Taniec „Księżniczka i żaby” w wykonaniu najmłodszych, składających się z dzieci w wieku 8 lat zdobył Srebrny Kaczy Pląs, a etiuda „A gdyby tak dosięgnąć gwiazd…” zaprezentowany przez grupę Bieszczadzkich Żabek- Brązowy Kaczy Pląs na XXX Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Kaczucha” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Obie grupy się pięknie zaprezentowały,a konkurencja była ogromna, bo aż 72 zespoły taneczne. Radość była ogromna.